Learn To Earn

Եկամտի մասին տեղեկատվության բացահայտում 2021- 2022

Posted by on

Onyxum-ն արգելում է IBO-ներին, առանց պլանի տիպիկ մասնակիցների կողմից իրականում ստացված փոխհատուցման մասին տեղեկատվությունը արդարացի, ողջամիտ և ժամանակին բացահայտելու, պոտենցիալ մասնակիցների համար փոխհատուցման վերաբերյալ պրեզենտացիա իրականացնել։

Փոխհատուցման պլանի տիպիկ Մասնակիցներ

Տիպիկ մասնակիցները ներկայացնում են վաստակված փոխհատուցումների ամենափոքր միջակայքը, որ վաստակում են պլանի մասնակիցների 50%-ից ավելին։ 2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում տիպիկ IBO-ն Onyxum-ում ընդհանուր առմամբ վաստակել է 0-ից մինչև 200 E-Wallet։ 


Աղյուսակ 1․ Onyxum-ի *բոլոր **ակտիվ IBO-ների եկամտի մասին տեղեկագիր (2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածի համար)

IBO-ներ (%)


Ստացված փոխհատուցման չափը (***E-Wallet)


22.22

0-25

6.34

26-50

11.11

51-100

15.07

101-200

9.12

201-300

7.14

301-400

3.57

401-500

2.77

501-600

3.17

601-700

1.58

701-800

1.38

801-900

1.19

901-1000

7.93

1001-2000

2.97

2001-4000

1.19

4001-6000

1.38

6001-8000

0.19

8001-10000

1.58

+10000


* Եկամտի մասին տեղեկատվության վերը ներկայացված տեղեկագիրը միջազգային է։ Կանադայում Տիպիկ Մասնակիցների կողմից վաստակվող հավանական փոխհատուցման չափը կազմում է 0-ից մինչև 200 E-Wallet։


** IBO-ները համարվել են «ակտիվ», եթե իրենք կամ իրենցից վար տեղակայված թիմը 2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում առնվազն 2 հյուրանոցային փաթեթ են վաճառել։


*** E-Wallet-ը Onyxum-ում վճարման պաշտոնական միջոցներից մեկն է: Այն նման է միավորների կուտակման քարտի, սակայն կարևորագույն տարբերությունն այն է, որ E-Wallet-ը (էլ-դրամապանակը) կարելի է փոխանակել կամ վաճառել: Արժեքի տեսանկյունից E-Wallet-ը հավասար է ամերիկյան դոլարին (որոշ երկրներում հնարավոր է հավելյալ գանձումներ լինեն):


← Older Post